Strategie

Nápad, kreativita a originalita
jsou naše tři hlavní zbraně, zásady i potěšení.

Nápad - někdy se rodí zlehka, s oslňující bezelstností,
jindy je třeba nechat jej chvíli uzrát, aby později ve svém
výsledku naplnil oko i mysl příjemnou a jedinečnou chutí svěžího
a nového. Jsme zvyklí chodit si pro nápady až na samé hranice
představivosti, bojujeme tam o ně s jejich strážci, jimiž jsou fantazie
a svobodomyslnost a po vítězném boji s nimi je jako věrní vazalové
s planoucím srdcem skládáme našemu klientovi k nohám.... :-)

Kreativita - Hrajeme si. Každá nová zakázka pro nás není noční můrou, ale radostnou výzvou k práci.
Stres, chmury a roztěkanost nemají při naší práci prostor. Zkoušíme neozkoušené, poznáváme nepoznané.
Jen tak mužeme klientovi dát jistotu, že tvar, který dostává, prošel všemi možnými procesy a eventualitami
(a nezastírejme si - občas i slepými uličkami... :-/, z nichž se jako jediný smysluplný v krystalicky čisté podobě,
dostal na stůl či monitor. Ano - přemýšlíme o všemožných eventualitách, které mohou nastat.
Díváme se na věc v detailu i z odstupu, a někdy raději zboříme i dokonalou vizi,
aby z jejích trosek mohla povstat jiná, ještě dokonalejší a dvakrát silnější než předtím.

Originalita - nechodíme rádi po vyšlapaných chodníčcích a neukolébá nás dobrý dojem v prvním plánu.
Dbáme na to, aby naši klienti od nás nedostávali jen pouhý návrh či myšlenku, ale rovnou celý neotřelý,
neokoukaný, vtipný, laskavý, a i v nejjemnějších detailech vyváženě fungující komunikační mechanismus,
který vizuálně okouzlí, předá své myšlenkové poselství a zároveň zůstane v paměti
zapsán jako něco, co se nezapomíná.