Klienti
Reference
Někteří z našich klientů:

718music
ACG Praha
, s.r.o.
Alergan
Atkinson & Partners
Authentic Style
Babel CZ
, s.r.o.
Best Media Group
British Telecom
Budvar
, s.p.
Central European Retail Property Fund
Český Telecom
a.s.
Future Records
Hand Book Press
ilikethis!
s.r.o.
JKJ Front
, s.r.o.
Komerční banka a.s.
Komise pro cenné papíry
Kraus Koncert
Lead
a.s.
LinkAmerika II
Město České Budějovice
Městské kulturní domy Č. Budějovice
a.s.
Národní park Šumava
The New York Times
Oxygen Media
Pixel Planet
Protein Foods
, s.r.o.
Rachot Records
Respect
World Music Festival
Revolta
TelSource
Temetero
s.r.o.
Unios
nakladatelství Velarium
Vin & Spirit AB
Zepter
International

a další.

Pracujeme pro široké spektrum klientů
s nejrůznějším produkčním zaměřením.
Intenzivní spoluprácí na mnohých projektech, které jsme
vytvořili, či na nichž právě nyní pracujeme, dostáváme kreativní
příležitost soustředit se úspěšně jak na krátkodobé zakázky
tak i na dlouhodobé komunikační strategie.

Naše radost pramení ze spokojenosti našich zákazníků